Algemene voorwaarden KairosMassage

Algemeen

Wederzijds respect, een veilige sfeer en hygiëne staan binnen KairosMassage praktijk hoog aangeschreven. KairosMassage verwacht van haar cliënten hetzelfde.
Bij KairosMassage praktijk wordt gewerkt met behandelwijzen die tot doel hebben de cliënt te ondersteunen in zijn of haar hulpvraag. Er worden geen medische diagnoses gesteld. De massages zijn geen vervanging voor reguliere behandelmethoden.
De praktijk is rookvrij.
De cliënt wordt verzocht om binnen de behandelruimte, met uitzonderingen daargelaten, zijn/haar telefoon uit te schakelen.

Aansprakelijkheid

Door het maken van een afspraak voor behandeling en/of diensten gaat cliënt akkoord met de algemene voorwaarden en verklaart KairosMassage niet aansprakelijk te stellen voor enige gevolgen van de genoten behandeling en /of diensten. Noch voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen in en om de praktijk.
Cliënt maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van de diensten van Kairosmassage. Wanneer cliënt niet tevreden is over de wijze waarop KairosMassage hem/haar bejegend, kan cliënt binnen een week na de behandeling dit per mail kenbaar maken bij de praktijk. Mocht een bemiddelingsgesprek hierover niet tot het gewenste resultaat leiden, kan cliënt een klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg, waarbij KairosMassage aangesloten is.

Meer informatie : Klik hier.

Intake en uw gezondheid

Voorafgaand aan de massage wordt een intakegesprek gehouden met de cliënt.
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van relevante informatie m.b.t. zijn/haar gezondheid. ( lichamelijke of geestelijke ziektebeelden, blessures, behandeling door arts/specialist en/of medicijngebruik).
Als cliënte zwanger is, of in de aanlooptijd is om het te worden, dient zij dit voor de massage aan de masseur te melden.
In bepaalde gevallen wordt cliënt aangeraden eerst zijn/haar behandelend arts of specialist te raadplegen alvorens een massage te ondergaan.
Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit door te geven.
Alle informatie die cliënt tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling geeft, wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder schriftelijke toestemming wordt deze nooit aan derden verstrekt.

Afspraken

De massagebehandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats en worden in overleg met de cliënt ingepland
Bij het maken van een afspraak worden adres, telefoonnummer en e-mailadres vastgelegd.
Voor cliënt gereserveerde tijd kan telefonisch tot 24 uur van te voren kosteloos worden verplaatst of geannuleerd.
Bij afspraken die niet tijdig worden geannuleerd, is KairosMassage gerechtigd deze 100% in rekening te brengen.
KairosMassage kan ten alle tijde beslissen de massage niet te starten of voort te zetten als blijkt dat cliënt onder invloed is van geestverruimende middelen/alcohol, indien er sprake is van een onveilige of ongewenste situatie, om hygiënische redenen. De gereserveerde tijd voor de ingeplande behandeling wordt 100% in rekening gebracht, en indien nodig, zal er melding worden gemaakt bij de politie.

Tarieven

De vaste tarieven worden kenbaar gemaakt op de website en zijn inclusief 21% BTW.
Massages,cadeaubonnen,strippenkaarten of cursussen dienen contant te worden afgerekend of vooraf worden overgemaakt.
KairosMassage behoudt zich het recht voor afwijkende prijsafspraken te maken.
De cadeaubon en strippenkaart worden op naam van cliënt geregistreerd maar zijn niet persoonsgebonden. Met toestemming van cliënt en vermelding vooraf aan KairosMassage kunnen deze worden overgedragen aan derden.
De cadeaubon en strippenkaart zijn niet inwisselbaar voor geld. De geldigheid is onbeperkt.