Paying it Forward

Hoe?

Stuur een mail naar info@kairosmassage.nl en misschien komt hij of zij in aanmerking voor een Low budget – High quality massage. Vermeld naam en leeftijd en vertel waarom deze persoon een massage goed kan gebruiken.
De eigen bijdrage ligt, afhankelijk van de soort massage, tussen de €7,50 en €20,-
Je krijgt bericht of je wel of niet tot de gelukkigen behoort. Over de uitslag is geen discussie mogelijk.

Voor wie?

In mijn omgeving maak ik met enige regelmaat mee dat juist mensen die gebaat zouden zijn met een massage zich dat niet kunnen veroorloven. Het gaat bijna altijd over langdurige spannings klachten, verliesverwerking of ondersteuning bij ziekte van henzelf of de partner. Met Paying it Forward wordt het mogelijk om massages te geven aan mensen die zich dat niet kunnen veroorloven maar die deze vorm van ondersteuning en verzachting wel heel graag willen ontvangen.

Gun jij dat anderen ook?

Dan kun je in mijn praktijk bij het afrekenen van je massage een extra bedrag geven wat ten goede komt aan iemand die zo’n massage niet of slechts gedeeltelijk kan betalen.
Daarbij kun je een wens of een persoonlijke boodschap op een mooie kaart (in de praktijk aanwezig) schrijven. Degene die een vooruitbetaalde massage ontvangt, krijgt als extra cadeautje een wens van de gulle gever. Anoniem en toch persoonlijk kun je zo bijdragen aan een steuntje in de rug, een moment van rust, of een lichtpuntje voor iemand die het nodig heeft.

Paying it Forward
Eenvoudige dingen op menselijke maat maken de wereld mooier.

Zo is het begonnen

Oorspronkelijk is paying it forward begonnen in Rosa’s Fresh Pizza in Philidelphia – Amerika, waar klanten bovenop hun eigen bestelling een extra kopje koffie of pizzapunt konden afrekenen voor iemand die dat niet kon. En in plaats van kaartjes met een wens waren het post-its met een bedrag.

Hoe gaat het door?

De start van Paying it Forward Massage is mogelijk gemaakt door de gemeenschap de Duif. Mede door hun warme betrokkenheid en steun kon ik dit project in 2016 starten. www.deduif.net
Doe ook mee en maak een bijdrage over op NL74 RABO 0375290559 o.v.v. Paying it Forward Massage. Opgeven van je wens of persoonlijke boodschap kan via de mail info@kairosmassage.nl of via het contactformulier o.v.v. Paying it Forward.

Graag geef ik een kaartje en massage namens jou door!