Workshop handmassage voor gastvrouw (vrijwilligers) in het AMC.

In april 2015 is door Marijke Kolkman en Lisette van Kuijck in 2 sessies een workshop handmassage gegeven aan gastvrouwen (vrijwilligers)die o.a. werkzaam zijn op verpleegafdelingen in het Academisch Medisch Centrum.

Op de eerste avond werden -in een rustige ambiance- eerst de theoretische aspecten van de massage behandeld gevolgd door de zo belangrijke contra-indicaties. Dit laatste verschilt vanzelfsprekend per diagnose en wordt op de betreffende verpleegafdeling door de hoofdverpleegkundige uitgekristalliseerd en gedocumenteerd.

Na het theoretische gedeelte kwam de praktijk aan bod waarin werd voorgedaan hoe de ideale handmassage er uitziet en ……voelt. Na de pauze gingen de dames zelf aan de slag, waarbij Marijke en Lisette rondliepen en tips gaven en handelingen voordeden. Na deze avond ging een ieder naar huis met alle instructies & handelingen op papier en de opdracht om de komende 6 weken frequent te oefenen op familie en vrienden.

Op de tweede avond werd er door alle deelnemers op een ‘onbekend proefpersoon’ geoefend waarbij Marijke en Lisette nu kritisch rondliepen. Sommige deden het meteen op de juiste wijze, een ander  ging veel te snel, praatte te veel etc.  

In de evaluatie werd dit met elkaar besproken en een aantal gastvrouwen gaven aan toch nog eerst wat meer ondersteuning op de werkvloer te willen. Alle deelnemers vonden het erg fijn om te doen maar ook bleek dat een aantal dames zo nerveus was voor dit ‘eindexamen’, dat men daardoor te snel ging etc.. Hiermee werd wel duidelijk dat men het ook een serieuze zaak vond, wat alleen maar siert.

Nu, een aantal weken later, masseert iedereen zelfstandig en tot tevredenheid.

Met dank aan Marijke en Lisette die op vrijwillige basis er voor gezorgd hebben dat wij onze AMC-patiënten – naast de goede medische behandeling – nog wat extra aandacht mogen geven in de vorm van een ontspannende handmassage.

Irene Cabri

Hoofd Bureau Vrijwilligerswerk AMC